TEXCOLOUR NC90DM/LS

Ek dozaj üniteli, yaylandırılmış, ek su ısıtma üniteli makine. Boyama banyosunun kendi soğutma, filtre ve sirkülasyon sistemi vardır. Boyama banyosu içeriği tanka boşaltılabilir.