TEXCOLOUR NC6DM

Vhodný pro vzorkování a barvení malých dávek. Stejné vybavení jako větší stroje. Reprodukce barvení na větší stroje. Minimální nálož 1kg, maximální 6kg.