TEXCOLOUR NC28/36/45/DM

Stejný rám pro všechny tři typy strojů a stejný průměr barvicího bubnu. Rozdílná hloubka bubnu. Shodné upotřebení, pružná produkce. Stroje jsou konstruovány pro kontinuální provoz.